HOVEDSIDEN
Om Vollen Vel
Kontakt
Rodeledere
Bli medlem
Arkiv
Kart Vollen Vel
Kart turstien
En dag i Vollen
Vollens historie
Lag og foreninger

Tidligere saker fra
Vollen Vel – klikk HER


Støtt oss gratis!
Norsk Tipping kan
sende oss 5 % av det du spiller for. Snakk med din kommisjonær, oppgi vårt nummer 992685646 så går resten automatisk.
En enkel og billig måte å støtte oss på!
På forhånd tusen takk!


Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund


Rodeledere i Vollen vel
Ansvarsoversikt for rodeledere Vollen vel
klikk HER

Delebukta
Ole Gudem, Delebukta 71 • 992 36 247

GM Brydes vei m/sideveier
Jarle Høglie, G M Brydesvei 4 • 66 79 68 51 • 99 21 31 25 • j.hoglie@online.no

Heslebergtoppen
Jon Stokke, Heslebergtoppen 8 • 90 59 08 70 • jon@ncms.no

Jonasmyra
Simen Frøyland, Jonasmyra 22 • 915 66 937 • simen@sfc.as

Julius Madsensvei
Øivind Bakken, Julius Madsens vei 3 • 66 84 93 03 • 92 04 00 70 • ber.ba@online.no

Linlandveien m/sideveier
Anders Østeby, Linlandveien 33 • 91 89 37 89 • anders.osteby@nca.no

Marieroveien
Erland Rondestveit • 909 59 300 • erland@rondestveit.no

Plommedalsveien
Truls Berg, Plommedalsveien 8 • 900 26 806 • Truls.berg@digitalinsight.no

Råengveien
Morten Arnebekk, Råengveien 9 • 66 79 82 56 • 91 11 07 88 • malermorten@a4.no

Sjøstrandveien
Are Strand, Sjøstrandv. 11 • 97 57 57 55 • are.strand@dsb.no

Skjæret
Terje Rønning, Skjæret 9 • 66 79 64 60 • 90 77 55 54 • tr@ostplan.no

Skogveien
Bernt Eiken, Skogvn. 15A • 66 78 57 81 • 90 09 20 14 • bern-eik@online.no

Strandengveien (øvre)
Knut Garborg, Strandengveien 95 • 66 79 82 85 • 99 44 08 91

Vollen skog
Birger Hollerud, Vollen skog 12 • 66 78 72 51 • birger.hollerud@statnett.no

Øgårdsveien
Kim Lien, Øgårdsveien 32 a • 66 90 39 41 • 92 48 41 71 • kimalie@online.no

Østenstadbråten
Bjørg Horne, Østenstadbråten 16 • 66 79 84 02 • 92 88 63 88 • bjorg_horne@Yahoo.noAnsvarsoversikt for rodeledere Vollen vel

Generelt
Rodeledervervet bør gå på rundgang hos oppsittere/beboere i veien. Det er oppsitterne som har ansvar for at veien har rodeleder. Normal prosedyre er at avgående rodeleder i samråd med beboere finner ny rodeleder. Rodeleder har møteplikt til møter innkalt av Vollen vel. Rodeleder er bindeleddet mellom oppsittere, Vollen vel og veisjef.

Søknad om midler til oppgradering av veistandard
Dersom en velvei ønsker kommunal støtte til oppradering, må retningslinjene fra Asker kommune og Asker Velforbund følges. Retningslinjene finnes ved å klikke HER
Rodeleder har ansvar for å utarbeide budsjett for oppgraderinger av veien i henhold til de krav som Asker kommune stiller for eventuell kommunal overtagelse. Dette budsjettet vil danne grunnlag for Vollen vel sin søknad om midler til oppgradering. Rodeleder kan søke kompetanse hos styre eller veisjef. Rodeleder må for disse veienes vedkommende innhente bekreftelse fra alle grunneiere på at kommunen har bruksrett til veien, og fra alle oppsittere/beboere på at de økonomisk hefter for halvdelen av kostnadene. Alle oppsittere/beboere må ha innbetalet aktuelt beløp til sperret konto i Vollen Vel før arbeidet med oppgraderingen kan påbegynnes.

Dugnad
Rodeleder kan innkalle oppsittere/beboere i veien til dugnad. Rodeleder har ansvaret for arbeidsledelsen.

Brøytestikk
Rodeleder har ansvaret for at brøytestikk blir satt opp hver høst, innen 14. oktober. Brøytestikkene settes opp med en innbyrdes avstand på mellom 20 og 30 meter. Stubber, stein, fjellrabber og lignende skal markeres spesielt med stikk. Stikkene bør stå 10-20 cm utenfor kjørebanen. Mangelfull rydding kan resultere i uteblivelse av snøryddig og grusing.

Kvisting/rydding
Rodeleder har ansvaret for at veien er ryddet for vegetasjon i en bredde på 2 meter fra veikanten på begge sider av veien. Veibanen skal ha en fri høyde på 4,6 meter i hele veibanens bredde. Der det er fare for at vegetasjonen ved stor snøbelastning kan legge seg ut i veibanen, bør denne beskjæres eller fjernes. For korte strekninger vil det måtte aksepteres at det bare er åpent/vegetasjonsfritt på den ene siden.

Grøfter
Rodeleder har ansvaret for å etterse grøfter og stikkrenner, og iverksette tiltak dersom det er nødvendig

Strøkasser
Rodeleder har ansvaret for at strøkasser står stabilt på hensiktsmessig plass og at snø fjernes foran kassene etter hvert snøfall. Dersom kassen er tom eller skadet skal dette meldes til veisjefen. Vellet er ansvarlig for eventuelle innkjøp av nye kasser.

Henvendelser fra oppsittere/beboere
Henvendelser fra oppsittere skal kanaliseres gjennom rodeleder til veisjef i vellet. Dette kan være henvendelser som gjelder for eksempel mangelfull brøyting, strøing eller skader etter hardt regnvær.


revidert februar 2009


....Butikker og
....bedrifter i
....Vollen
....Åpningstider og
....kontaktinfo – klikk HER

....Selskaps-
....lokaler
....til leie
....Åpningstider og
....kontaktinfo – klikk HER


....Tog, båt, buss
....Rutetider – klikk HER

Været i Vollen
Spent på været videre
i dag – eller i morgen?
Her kan du se selv
– hos yr.no!

Kart over Vollen

Last ned kartet
i pdf-format –
klikk HER