HOVEDSIDEN
Andre referater
Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund....Butikker og
....bedrifter i
....Vollen
....Åpningstider og
....kontaktinfo – klikk HER

....Selskaps-
....lokaler
....til leie
....Åpningstider og
....kontaktinfo – klikk HER


....Tog, båt, buss
....Rutetider – klikk HER

Årsmøte 2012

Årsmøtet for Vollen Vel ble holdt på Vennely 22. mars. Det var ca. 45 frammøtte. Alle saker ble vedtatt enstemmig. Knut Førsund fortsetter som leder, med Christian Øgaarden som nestleder, Erik Heineberg som veisjef, Unni Musum som sekretær, Heidi Bjørklund som kasserer og Trine Uggerud (ny) som styremedlem. Lise Førsund leder miljøgruppa som også består av Hanne Christensen og Greta Wiseth.
Årsmøtet ble etterfulgt av medlemsmøte med diverse saker.
Les det offisielle referatet fra årsmøtet 2011 HER
Årsmøte 2011 med 65 frammøtte

Vollen Vels årsmøte 10. mars på Vennely ble godt besøkt. Første del med selve årsmøtesakene gikk stille og rolig for seg, bare avbrutt av klappsalver da valg, årsberetninger og regnskap ble gått gjennom. Ingen innsigelser eller protester. Regnskapet ble oppgjort med et overskudd i overkant av 40 000 kroner, men styreleder Knut Førsund presiserte at foreningen ikke skulle drive bank, pengene skal brukes til noe fornuftig, til felles glede for Vollens befolkning. Tore Sigernes og Jens Evensen ble takket for sin støtte gjennom flere år, noe de vil fortsette med også i 2011.

Les det offisielle referatet fra årsmøtet 2011 HERDet ble mye gjenvalg, så dette er styret for 2011:
Knut Førsund (leder), Marta Nørbech-Eidem (nestleder), Unni Musum (sekretær), Christian Øgaarden (styremedlem), Heidi Bjørklund (ny kasserer), Erik Heineberg (veisjef) og Trine Thommesen (leder miljøkomiteen)

Dette er miljøkomiteen:
Trine Thommessen (leder), Lise Førsund, Hanne Christensen (ny), Hilde Kari Vikjord, Greta Wiseth.

I år skal velet pusse opp garasjen sin, bl.a. legge nytt tak. Garasjen brukes bl.a. som lager for de 13 hvite benkene som blir satt ut 18. mai - etter at 17.-mai-komiteen på skolen har lånt dem. Velet skal også gjennomføre et EU-prosjekt i samarbeid med Asker bibliotek i våres, det vil bli satt opp fire informasjonspunkter i Vollen sentrum, som med tekst og bilder vil fortelle noe om Vollens historie. I tilknytning til dette skal det lages lydfiler - fortellinger om Vollen. Disse skal ligge tilgjengelig på MP3-spillere på flere steder i Vollen, dessuten ligge på velets og Asker biblioteks nettsider.

Styret og miljøkomiteen gleder seg kanskje aller mest til et stort "pynteprosjekt" i Vollen sentrum, i samarbeid med Tore Sigernes og Jens Evensen Eiendom. Det skal henges opp 25 store blomsterampler langs Slemmestadveien og nedre del av Vollenveien. Disse skal pynte Vollen fra ca. 20. mai til ca. 20. september.Temperaturen steg noen hakk da sjefsarkitekt Tor Arne Midtbø (bildet) fra Asker kommune gikk gjennom gjenstående utbyggingsplaner i Vollen. Det var mange spørsmål rundt "hvorfor" i forbindelse med sentrumsutbyggingen, men det løpet er nok forlengst kjørt. Nå gjenstår det å se hvordan det vil presentere seg når bygningene og miljøet rundt blir ferdig. Området nær stranda ved båtkaiene får en betydelig ansiktsløfting, men ellers blir det nok både utfordringer og uro i området mens utbyggingen av trebåtmuseet og leilighetene på toppen der skal skje. Allerede nå antyder velet at nyttårsfeiringen i 2012 kan komme til å bli noe ekstra - da er byggeperioden nemlig over.

Møtet vedtok med overveldende flertall at Vollen Vel skal sende en henvendelse til Asker kommune om at de nå ønsker en pause i utbyggingen. Flere år med veibygging og store byggeprosjekter har tatt på, med både støy og støv og uro. "Vi trenger en pause", sier Vollen vel.

Men i mai kommer blomstene, i juni kommer infotavlene og lydfilene og i august blir det en flott sommerfest på stranda - så det er flere hyggelige ting å se fram til i Vollen!Årsmøte 2010 med god stemning

Vollen Vels årsmøte ble avholdt 11. mars. 31 frammøte valgte følgende styre: Leder: Knut Førsund; nestleder: Martha Nørbech-Eidem; kasserer: Simen Olstad; sekretær: Unni Musum;  veisjef: Erik Heineberg (ny) og styremedlem Christian Øgården (ny). Miljøkomiteen fikk følgende sammensetning: Trine Thommessen, Carol-Holm Hansen, Bjørg Horne, Hilde Kari Vikjord, Greta Wiseth og Lise Førsund.Last ned referatet fra årsmøtet 2010 ved å klikke HER

Kontingent og brøytekostnader deles
Årsmøtet vedtok styrets forslag om at kontingent og kostnader for brøyting og strøing skal skilles. De som har eiendommer i velveiene som brøytes og strøs av vellet skal betale kr 700 for 2010. Medlemskontingenten blir lik for alle - kr 250 for 2010. Det er frivillig å være medlem, mens andel for brøyting og strøing blir et juridisk bindende krav.
Årsmøtet ga også styret sitt "ja" til forslaget om at vellet undersøker interessen for brøyting og strøing av private veier, innkjørsler og plasser i Vollen. Flere satte seg på liste på møtet, men Vollen Vel vil gå ut med henvendelse til alle om dette. Hvis interessen er stor nok til å kunne engasjere en traktor til, kommer vellet med tilbud for neste sesong.

Mange saker på gang
Vollen Vel hadde et aktivt år i 2009, og fortsetter i 2010. Det arbeides med å få ned fart og støy i både Vollenveien og Slemmedstadveien; i samarbeid med Harald Bøckman skal de "gjøre om" sin populære tursti til en kulturminnesti - i første omgang på sine nettsider. Bøckman har samlet og skrevet masser av interessant stoff, så hr blir det mulig å lære mye om Vollen! - Planen er på sikt å få informasjonen ut også i selve turstien, sier Knut Førsund. - Men her må vi sjekke med grunneiere og finne praktiske og økonomisk forsvarlige løsninger. Men vi jobber med saken! Vollen Vel er 110 år (!) i år, og skal feire dette med sommerfest på stranda i august. Og nyttårsaften er det igjen klart for fakkeltog og fyrverkeri. Førsund benyttet anledning på årsmøtet til å takke både Asker kommune, Tore Sigernes og Jens Evensen for økonomisk støtte - og Budstikka for mye spalteplass.

Nærmiljøorientering
Jens Evensen fra Jens Evensen Eiendom og Harald Nissen-Lie fra Maud Eiendom orienterte om utbyggingsplanene i Vollen sentrum. De ga begge tydelig beskjed om at byggeperioden ville bli en utfordrende tid for alle, med gravearbeider og til tider stengt Arnestadvei ned forbi byggeplassene. Evensen er i gang nå, mens Trebåtmuseet og leilighetene oppå det, startes noe senere. Evensens plan er å ha alt ferdig til fredag 10. juni 2011 - da går vi ut fra at det blir en heidundrende åpning! I 2. kvartal 2012 skal leiligheten oppå museet være innflyttingsklare.

Avslutningsvis orienterte nyansatte Per Slettaune om Heggedal nærmiljøsentral, som bl.a. vil påta seg å knytte et tettere samarbeid mellom frivillige organisasjoner og næringslivet. Sentralens område vil også omfatte Vollen, så tiden vil vise hva vi kan "få ut av hverandre".Årsmøte 2009 med stort frammøte
Tore Sigernes utnevnt til Vollen Vels første æresborger Nesten 50 personer til stedeÅrsmøtet 2009
Nesten 50 personer møtte opp på årsmøtet til Vollen Vel 26. mars. Og det var styret svært godt fornøyd med.

Tid og sted for Vollen Vels årsmøte: 26. mars kl. 19.00 – Vennely grendehus i Vollenveien.

De siste årsmøtene har ikke hatt det ”store” besøket, for å si det pent. Men med et aktuelt program håper vi å trekke flere av Vollens innbyggere til møtet! Om vi skal bruke peisestua eller storsalen tar vi på sparket, men vi håper på GOD DELTAKELSE. Kommer du? Med godt oppmøte kan det bli litt trangt hvis alle kommer med bil – vi oppfordrer til å bruke bena!

Innkallingen skal nå være delt ut i hele Vollen-området, men du kan også finne den HER.

Vær ikke redd for å bli valgt til noe – forslag til alle verv er klarlagt før møtet!
Foruten tradisjonelle årsmøtesaker skal vi også presentere prosjekt NABO-SONE, det skal stemmes over forslag til nye kontingenter, vi skal informere om hva som skjer framover, og vi skal dele ut Vollen Vels aller første æresborger-pris.
Underholdning og enkel servering. Kom og gjør dette til en hyggelig kveld!
Alle har talerett, mens de som har betalt kontingent for 2008 også har stemmerett.

Vellet ble oppfordret til å ta tak i følgende saker framover:

Manglende/ fjernet vakumsuger for slam i Vollen Marina
Gangveien fra Nilsemarka ned mot Slemmestadveien
Oppfordring om ikke tomgangskjøring av biler ved hurtigbåt-parkeringen
Oppfordring til hundeeiere vedr. hundemøkk og plastposer
Manglende stykke autovern ved Båtbyggerlia
Bit av kysstien mot Rabben ødelegges når bakken er våt – grusing?
Tynning av trær/busker på kommunal grunn for å unngå igjengroing
 
Valgresultatet fra årsmøtet
Uten motkandidater fikk valget følgende resultat:
Styre: 
Leder: Knut Førsund
Nestleder: Marta Nørbech-Eidem
Sekretær: Unni Musum
Kasserer: Simen Olstad
Styremedlem:Hilde Bakke
Veisjef: Stein Anders Sundbye
Miljøsjef: komitéen konstituerer seg selv   
Miljøkomité:
(alle for ett år unntatt leder)
Trine Thommessen
Greta Wiseth
Hilde Kari Vikjord
Bjørg Horne
Heidi Klepsvik
Carol Holm-Hansen
Knut Aschim
Annelise Førsund  
Ansvarlig for nettsider: 
Svein Ivar Fors 
Revisorer: 
Svein og Marit... Æresmedlem
Vollen Vel utnevnte for en tid tilbake
IRENE HOFF
til vårt første – og til da eneste – æresmedlem. Hun ble tildelt denne hedersbetegnelsen for lang og tro tjeneste for velforeningen. Irene fyller for øvrig 80 år 16. mai 2009.
Vi gratulerer!

___________________________

Årsmøtereferat 2008

Tid: 29.april 2008 kl. 19.30
Sted: Helselagshuset I Vollen
Tilstede: 12 medlemmer foruten 3 fra styret.

Velkommen ved formann Jo Vegheim.
Presentasjon av styret og frammøtte.
Servering av kaffe og kaker.

1. Valg av ordstyrer.
Formann ble valgt til ordstyrer.

2. Godkjenning av innkalling.
Innkalling godkjent.

3. Årsrapport
Årsrapport godkjent. Merknader: Økonomi: Styret foreslår at kontingent for 2008 sendes ut i August slik at det blir litt tid mellom de to innbetaling-ene. Velveier: Sjøstrandveien er tatt inn som velvei igjen. Det er strekningen fra Håkavikveien til Sjøstrandveien 15B. Oppgaver: Flest medl. i den eldre etablerte delen av Vollen. Hvordan få vervet nye? Få inn årsmøtereferat i Budstikka for å fortelle om aktivitet. Selge historisk hefte om Vollen. Delta med stand på markedsdag i Vollen.

4. Regnskap
Ønske om at regnskap blir sendt ut sammen med innkalling til årsmøtet. Kommentar fra revisor om at styret er beskjedne i sitt forbruk.

5. Forslag fra styret.
Forslag om etablering av egen trafikk-komite. Enstemmig vedtatt. Den består av Lasse Lager og Karl Kristian Mydske. Innkalles etter behov i styret.

6. Innkomne forslag.
Ingen forslag.

7. Valg.
Før årsmøtet hadde det ikke lykkes valgkomiteen å innstille noen til formannsvervet. Benkeforslag på formann: Knut Førsund. Enstemmig vedtatt. Ønske om at valgkomiteens innstilling blir sendt ut sammen med innkalling til årsmøtet.

Nytt styre:
Styreleder: Knut Førsund
Nestleder: Marta Nørbech-Eidem
Kasserer: Mona Launy
Sekretær: Unni Musum
Styremedlem: Bente Bråthen Børve
Varamedlem: Hilde Bakke
Varamedlem: Marit Nordgård
Leder miljøkomité: Trine Thommessen
Leder veikomité: Stein Anders Sundbye

Hjemmeside: Svein-Ivar Fors

Referent: Unni MusumÅrsmøte i VOLLEN VEL 2007
Sted: Vennely grendehus, Vennelyveien
Dato: Torsdag 22.mars 2007
Tid: Kl. 19.30
Last ned og les hele referatet ved å klikke HER