HOVEDSIDEN
Andre referater
Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund


Rodeledermøte

Rodeledermøte
16. september 2010
Last ned og les hele referatet
ved å klikke
HER

Rodeledermøte
27. januar 2009
Last ned og les hele referatet
ved å klikke
HER

Rodeledermøte
10. juni 2008
Last ned og les hele referatet
ved å klikke
HERReferat møte 14.4.2009
med rodeledere om veilag, etc.

Sted: Skaaret, Drengsrudveien, Asker

Til stede: Bernt Eiken (Skogveien), Knut Aschim (Plommedalsveien) Jarle Høglie (G. M. Brydesvei), Anders Østeby (Linlandveien), Lars Guntveit (Nilsemarka), Bjørg Horne (Østenstadbråten), Jan-Erik Uthus (privat del av Strandengveien) Stein Anders Sundbye (veisjef) og Knut Førsund (velleder).

Teamet for møtet var å drøfte opprettelse av veilag, i forbindelse med mulig kommunal overtakelse av enkelte velveier - og også danning av veilag i andre velveier.

Kommunen har satt visse krav for standard før en eventuell overtakelse vil skje. Disse krav settes også i utgangspunktet for velveier og privatveier som skal bygges ut/reguleres i framtiden. Jan-Erik Uthus ga oss et godt eksempel på hvordan kravene til en ikke-kommunal vei kunne bli forandret (redusert) ved dialog og befaring. Veien vil forbli privat, men kravene ble kraftig redusert, slik at utbygge slapp langt billigere fra det enn først påregnet.

Det ble bestemt at Vollen Vel skulle skaffe/utarbeide en ”oppskrift” på hvordan et veilag skulle dannes, et annet dokument som veide for og i mot veilag, være behjelpelig med å utarbeide kostnadsoverslag, samt å bistå i et informasjonsmøte for beboere i aktuelle veier.
Det er viktig å synliggjøre problematikk, både når det gjelder jus og økonomi.

Saken haster, fordi søknader om kommunal støtte må være innsendt innen 15. mai.

referent: Knut Førsund

Miljøkomiteen

18. oktober 2011
Last ned og les hele referatet
ved å klikke
HER

15. august 2011
Last ned og les hele referatet
ved å klikke
HER

6. juni 2011
Last ned og les hele referatet
ved å klikke
HER

4. mai 2011
Last ned og les hele referatet
ved å klikke
HER

28. mars 2011
Last ned og les hele referatet
ved å klikke
HER

9. november 2010
Last ned og les hele referatet
ved å klikke
HER

20. september 2010
Last ned og les hele referatet
ved å klikke
HER

11. mai 2010
Last ned og les hele referatet
ved å klikke
HER

12. april 2010
Last ned og les hele referatet
ved å klikke
HER

26. januar 2010
Last ned og les hele referatet
ved å klikke
HER

22. september 2009
Last ned og les hele referatet
ved å klikke
HER

Styremøte i Park- og miljøkomiteen
25. august 2009
Last ned og les hele referatet
ved å klikke
HER

Styremøte i Park- og miljøkomiteen
5. januar 2009
Last ned og les hele referatet
ved å klikke
HER

Styremøte i Park- og miljøkomiteen
25. november 2008
Last ned og les hele referatet
ved å klikke
HER

Styremøte i Park- og miljøkomiteen
27. august 2008
Last ned og les hele referatet
ved å klikke
HER

Styremøte i Park- og miljøkomiteen
17. september 2008
Last ned og les hele referatet
ved å klikke
HER

Styremøte i Park- og miljøkomiteen
5. juni 2008
Last ned og les hele referatet
ved å klikke
HER

....Butikker og
....bedrifter i
....Vollen
....Åpningstider og
....kontaktinfo – klikk HER

....Selskaps-
....lokaler
....til leie
....Åpningstider og
....kontaktinfo – klikk HER


....Tog, båt, buss
....Rutetider – klikk HER