HOVEDSIDEN
Om Vollen Vel
Kontakt
Rodeledere
Bli medlem
Arkiv
Kart Vollen Vel
Kart turstien
En dag i Vollen
Vollens historie
Lag og foreninger

Tidligere saker fra
Vollen Vel – klikk HER


Støtt oss gratis!
Norsk Tipping kan
sende oss 5 % av det du spiller for. Snakk med din kommisjonær, oppgi vårt nummer 992685646 så går resten automatisk.
En enkel og billig måte å støtte oss på!
På forhånd tusen takk!


Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund

Kart over turstien
Nedenfor ser du turstikartet med 5 km løype. Klikk på de firefargede knappene på kartet for å se bilder og informasjon om de ulike stedene du passerer på turen.

...
Været i Vollen
Spent på været videre
i dag – eller i morgen?
Her kan du se selv
– hos yr.no!

...
Kart over Vollen

Last ned kartet
i pdf-format –
klikk HER


Vollen Vel på Facebook
– klikk HER


Se Vollen fra lufta!

Fra fotograf Lasse Tur i www.mapaid.com har Vollen Vel fått disponere to flyfotoer fra Vollen. Se hvor flott Vollen er en godværsdag!
Klikk HER og se to bilder i stort format!

Lokalhistorisk veileder til
Vollen Vels tursti
av Harald Bøckman


NB: De som anvender denne veiledningen bes om å vise omtanke for naturen og å respektere privatlivets fred. Vollen Vel har fått tillatelser fra mange grunneiere til å opprette denne turstien, og alle brukere bes fare fram med vett og forstand.

Langs stien er det satt opp skilt som inneholder en del av det stoffet du kan lese her. På turstikartet er det merket av steder hvor slike skilt befinner seg, det er også avmerket punkter hvor det er fotografert. Klikk på punktene og du får opp tekst eller bilder.

Innledning
Når du beveger deg oppover i landskapet fra start, beveger du deg samtidig tilbake i historisk tid. Når du har nådd det høyeste punktet, Åros-/Århustoppen, befinner du deg på ett av de eldste kulturminnene i den søndre delen av Asker. Nedover igjen tilbake mot utgangspunktet vandrer du fram mot vår egen tid.
De eldste gårdene ligger oppe på Guivarvet mellom Vollen og Heggedal. Eiendommene strakte seg ned til fjorden. Fra den eldste tid har det med andre ord vært en nær sammenheng mellom jordbruk og sjøen, noe som førte til at de fleste hadde flere bein å stå på. En årsak til den nære tilknytningen til sjøen var trolig at Vollen-området ikke har store tilgrensende skogs- og veideområder.
Hva berggrunnen angår, beveger vi oss hele tida på avsetningsformasjoner av for det meste kalkstein som er 480-440 millioner år gamle, dvs. fra den midtre og seinere delen av Ordovicium i kambrosilurisk tid. Disse avsetningsformasjonene ble seinere presset sammen og foldet, noe som har gitt de karakteristiske ås- og dalformasjonene ned mot sjøen. Men oppe på Guivarvet medførte seinere eruptiv virksomhet fra jordas indre i en herding av avsetningslagene. Istidas virksomhet og etterlatenskaper har bidratt til å gi endelig utforming på dagens natur- og kulturlandskap.
Turen begynner vel ti meter over dagens havnivå. For ca. 2.500 år siden, ved inngangen til Eldre jernalder, nådde sjøen opp mot der turstien starter. Da brefronten trakk seg tilbake nordover for ca. 9.800 år siden, sto sjøen ca. 220 meter høyere enn i dag. Høyeste punkt på turen, Århustoppen på 148 m.o.h., var med andre ord en undervannshøyde da isen trakk seg tilbake. Landet hevet seg raskt de første årtusenene, men stadig langsommere opp mot vår tid.
Vollens overflategeologi består stort sett av tre typer jordsmonn. For det første har vi gamle marine standavsetninger, som har resultert i leirholdig jord. Det finner vi først og fremst oppe på Guivarvet og i dalsenkningene ned mot sjøen. For det andre finner vi noen steder et tynt humusdekke over den kalkholdige berggrunnen. For det tredje har vi store områder med jordsmonn som er forvitret kalkholdig berggrunn.
Denne tredje typen jordsmonn er den viktigste årsaken til at det kunne utvikle seg en så frodig hagebruks- og gartnerivirksomhet i Vollen. Det er det Vollen-gartnerne og -hagebrukerne kaller ”silurjorda”. Den utmerker seg ved å være lettdreven, godt dreneret og varmes lett opp, alt fra naturens side.


Les mer om de forskjellige severdighetene langs turstien ved å klikke på disse pekerne:

Ved start
Ved starten på Linlandveien
Litt høyere opp i Linlandveien
Turstien tar av fra Linlandveien
Langs kanten av åkeren
I de bratteste partiene i Gislemarka
Ut på åpen mark
Ved Hans Østenstads vei
Ved velets garasje mot Vollenveien (lenge kalt ”Nyveien”)
Rett før tunet på Vestenga
På stien før Guienga
På stien ved Marieros bringebær
Oldtidsveifaret nedenfor Århustoppen
Stien kommer inn på Østenstadbråten
På Heslebergtoppen
På høyden før Hesleberg gartneri
Heslebergveien, litt ovenfor Vollenveien
Krysset Vollenveien-Vollenlia
Krysset Vollenlia-Golia
Gangveien ned til Slemmestadveien


Turstien starter foran undergangen under Slemmestadveien, ved Idrettsbanen.


Formålet med denne veiledningen er å gi turgåere et inntrykk av hvordan Vollen har vokst fram og hva slags naturvilkår og kulturminner som finnes her. Vi angir stedsnavn, historisk oppkomst og historiske personer for de mest typiske bosetningene, men er mer tilbakeholdne med informasjon om dagens eiere.


Forfatteren vil gjerne rette en takk til følgende personer som har bidratt med opplysninger som er benyttet i denne turveiledningen:
Rolf Sparre Andresen, Grete Auke, Knut Auke, Bjarne Bakkene, Solveig Berlid, Geir Børresen, Lilleba Børresen (Høvik), Per Danjord, Jens Evensen, Tor Finstad, Svein Ivar Fors, Knut Førsund, Lars Gisle, Turid Greil, Lars Gudem, Gro Hansson, Almar Johannesen, Willy Henriksen, Rita Norup Jensen (Jacobsen), Håkon Arne Kristiansen, Jan Martin Larsen, Inger Johanne Z. Lundqvist, Reidar Z. Lundqvist, Gunvor Løken (Schjerven), Terje Martinsen, Per Natvig, Harald Biseth Nilsen, Kari Normann (Wiersholm), Christopher Prescott, Niels Rasch-Olsen, Kirsten Rognerud, Anne-Karin Elnæs Ryen, Lars Sand, Mette Sigurdsson (Bækkelund), Hege Sommerud, Sven Taraldsen, Øystein Øgården, Bjørn Østenstad og Aslaug Østern (Edman). En spesiell takk til Johan Naterstad.
Opplysningene er også basert på tidligere samtaler med Halvdan Madsen, Gunnar Elnes og Finn Pedersen, men forfatteren er ansvarlig for den endelige utformingen.