HOVEDSIDEN
Om Vollen Vel
Kontakt
Rodeledere
Bli medlem
Referater
Kart Vollen Vel
Kart turstien
En dag i Vollen
Vollens historie
Lag og foreninger

Tidligere saker fra
Vollen Vel – klikk HER


Du kan støtte
Vollen Vel via tipping!
Send SMS GRASROTANDELEN 992685646 til 2020
og vi blir registrert som din gavemottaker.
Tusen takk!

Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund


Ut på åpen mark

NB: Forhistoriske gravfelt er automatisk fredet, så alle som beveger seg inn på feltet må ferdes med den største varsomhet.

I krattet innenfor gjerdet ligger en ansamling gravhauger. Feltet blir kalt Brattli-ringen, etter stedsnavnet Brattlia, som faller bratt sørover herfra og som i dag er delt mellom Søndre Gisle og Schjerven.
Den nærmeste haugen er tydelig markert. Feltet består av seks rundhauger (steinblandet, men med jord på toppen), og to rundrøyser (hovedsakelig av stein). Haugene synes ikke å ha vært røvet. Haugenes plassering viser at de er forbundet med Gisle-gårdene. Husene på Søndre Gisle lå tidligere nærmere gravhaugene før de ble flyttet til der de ligger i dag. Gravhauger ble helst plassert slik at haugbonden kunne ha utsikt mot gården, og - der det var mulig - ha utsikt til bygda og fjorden. Haugene skriver seg trolig fra Yngre jernalder (600-1050).
De kuperte landformene har gjort at relativt mange gravhauger er blitt bevart på Guivarvet. Ingen av dem er imidlertid blitt undersøkt nærmere av fagfolk, i likhet med resten av Askers ca. 180 gravhauger. Turstien går gjennom to andre ansamlinger av gravhauger.

Tilbake til turstikartet