HOVEDSIDEN
Om Vollen Vel
Kontakt
Rodeledere
Bli medlem
Referater
Kart Vollen Vel
Kart turstien
En dag i Vollen
Vollens historie
Lag og foreninger

Tidligere saker fra
Vollen Vel – klikk HER


Du kan støtte
Vollen Vel via tipping!
Send SMS GRASROTANDELEN 992685646 til 2020
og vi blir registrert som din gavemottaker.
Tusen takk!

Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund


På stien ved Marieros bringebær

Når du ser utover mot jordene sørover, får du et klart inntrykk av hvor markant Guivarvet er, både i kontrast til det lavereliggende terrenget der toglinja mellom Asker og Heggedal løper, og det mer oppsprukne landskapet ned mot fjorden.
Årsaken til Guivarvets utforming finner vi vest, der Vardåsen dominerer. Der består berggrunnen av granitt (jfr. Heggedalsgranitt, se ovenfor), som er blitt til under mildt sagt varme forhold nede i jordskorpa, så varmt at det herdet avsetningslagene et godt stykke i retning Oslofjorden. Seinere ble landet slipt ned av isen så granitten kom opp i dagen, men fremdeles lå det igjen en del av avsetningslagene, som blant annet Guivarvet består av.
Nedover mot Vollen har imidlertid varmen fra granitten ikke hatt særlig innvirkning. Senkningen i terrenget langs Bondivannet og Gjellumvannet (og videre sørover ned Grodalen) som i dag skiller Heggedalsgranitten fra Guivarvet skyldes en seinere kraftig geologisk forkastning.
Bosetningen rundt er variert og fra forskjellige perioder. Husene nord (som er skjult av bakkekammen, er oppført på den gamle husmannsplassen Århus (Åros), som lå under Store Gui. Den opprinnelige husmannstua sto der den nåværende dobbelte garasjen står. Huset nordvest, med den markante takformen, var boligen til Tulla og Borgar Erichsen, som på 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet drev teatergruppe i Vollen ungdomslags regi på klubbhuset Vennely.

Tilbake til turstikartet