HOVEDSIDEN
Om Vollen Vel
Kontakt
Rodeledere
Bli medlem
Referater
Kart Vollen Vel
Kart turstien
En dag i Vollen
Vollens historie
Lag og foreninger

Tidligere saker fra
Vollen Vel – klikk HER


Du kan støtte
Vollen Vel via tipping!
Send SMS GRASROTANDELEN 992685646 til 2020
og vi blir registrert som din gavemottaker.
Tusen takk!

Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund


Gangveien ned til Slemmestadveien

Nilsemarka 1b er eiendommen Sommerud, som ble utskilt fra Kustranda (opprinnelig under Nordre Gisle) i 1886.. I 1890 ble stedet kjøpt av Ludvik Andreassen, som var jakteskipper. Etter hvert tok han navn etter stedet. En av hans sønner, Johnny Sommerud, var båtbygger i Vollen. Kona hans, Louise, som kom fra Lier, arbeidet i mange år i matbutikken til Ole Lund/Knut Nilsen. Stedet er fremdeles i slektens eie.
Den eldste plassen i området heter Kleiva (Nilsemarka 1, nå ombygd og utvidet). Det var opprinnelig en husmannsplass under Søndre Gisle, og er avmerket på det eldste detaljerte kartet over Asker fra 1825. Her har det over lengre tid bodd folk som var knyttet til sjøen.
På høyre side ned mot Slemmestadveien, nå krattbevokst, ligger et sted som i sin tid ble skilt ut som sommereiendom til Edvard Gisle en gang mot slutten av 1800-tallet. Edvard kom fra Søndre Gisle, men slo seg opp som forretningsmann i hovedstaden. Eiendommen ble seinere solgt til eieren av Grimeland privatskole, Bertel Andreas Grimeland. Hans sønn, billedhuggeren Joseph Grimeland (1916-2002) overtok så stedet og bygde det ut med atelier. Grimeland har bl.a. skapt Oslo-piken på Rådhuset i Oslo og monumentet over krigsseilerne på Bygdøynes i Oslo. En av hans skulpturer er å se ved Kafé Oscar i Vollen.

Tilbake til turstikartet