HOVEDSIDEN
Om Vollen Vel
Kontakt
Rodeledere
Bli medlem
Referater
Kart Vollen Vel
Kart turstien
En dag i Vollen
Vollens historie
Lag og foreninger

Tidligere saker fra
Vollen Vel – klikk HER


Du kan støtte
Vollen Vel via tipping!
Send SMS GRASROTANDELEN 992685646 til 2020
og vi blir registrert som din gavemottaker.
Tusen takk!

Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund


På Heslebergtoppen

I sydvest skimtes Stålengdammen, som ble anlagt som isdam av Martin Gisle på Øvre Stålenga og Uffo Lidmark på Store Gui en gang tidlig på nittenhundretallet. Anlegging av isdammer og produksjon av is for eksport til kontinentet og England var en betydelig næring i Vollen- og Bjerkåsområdet før og etter forrige århundreskifte.
Det var en viktig attåtnæring for bønder, og ga muligheter for sesongarbeid, både for å anlegge demninger, vedlikehold og opprensking av dammene, selve isskjæringen, transport ned til lagring på ishus, og sjauing på skuter når fjorden ble isfri om våren.
Utskipning skjedde nede ved sjøen. I Vollen sto det flere ishus. Blant annet sto det et der Helselaghuset står i dag helt til begynnelsen av 50-tallet, og på Store-Rabben kan man ennå se rester etter fundamentet til et stort ishus.
Området rundt Stålengdammen er i dag naturvernsone.
Huset inn mot Stålengdammen er det tidligere ”Glimt”, som opprinnelig ble bygd som forsamlingslokale for Asker arbeiderforening. Det sto ferdig i 1906, og var mye brukt til forskjellige virksomheter som møter, kurs, dans og teater. Etter at Johan Tank Lund solgte Mariero i 1899, kjøpte han en parsell fra Store Gui som han kalte ”Heimdal”. Tomta som ”Glimt” står på var en del av ”Heimdal”, og ble i 1901 gitt til Asker arbeiderforening av Tank Lund. I 1905 ble ”Heimdal” kjøpt av Hjalmar Johnsen fra Vollen, som videreutviklet eiendommen nedenfor oss. Den er fremdeles i slektens eie.
”Glimt” ble offer for den ideologiske striden innen Arbeiderpartiet rundt 1920, ved at begge stridende fraksjoner stengte stedet med kraftige låser, og stedet ble stående og forfalle. Etter initiativ fra Asker hagebruksforening ble det opprettet et aksjeselskap, Asker Frukt a/s, som på trettitallet og gjennom krigsåra produserte bringebærsaft, syltetøy, eplemost og tomatpuré. Etter det gikk stedet over i privat eie. Blant annet ble det en stund drevet iskremproduksjon der.
Langs Heslebergtoppen ligger det flere eiendommer som i sin tid ble skilt ut fra gården Hesleberg. Opprinnelig var alle husene her sommerhus. Bare én av eiendommene, Heslebergtoppen 12, lenger fram, ble utviklet som frukthage etter krigen av sogningen Molland, som også drev i frukt engros. Påfølgende forpaktere satset mer på gartneridrift, til virksomheten opphørte i 1972. Nåværende eiere er skuespiller og kunstner Geir Børresen og kona Lilleba (Høvik), som vokste opp på Øvre Arnestad.

Tilbake til turstikartet