HOVEDSIDEN
Om Vollen Vel
Kontakt
Rodeledere
Bli medlem
Referater
Kart Vollen Vel
Kart turstien
En dag i Vollen
Vollens historie
Lag og foreninger

Tidligere saker fra
Vollen Vel – klikk HER


Du kan støtte
Vollen Vel via tipping!
Send SMS GRASROTANDELEN 992685646 til 2020
og vi blir registrert som din gavemottaker.
Tusen takk!

Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund


På høyden før Hesleberg gartneri

På andre siden av dalen ligger Gisle skole, som sto ferdig i 1902. Andre hus foruten skolehuset er lærerbolig og tidligere bibliotek og bad. Skolen var i drift til 1992 da ny skole sto ferdig på Arnestad. Etter det har lokalene vært drevet som Montessori-skole.
Bak skolen ligger det tidligere klubbhuset til Vollen Ungdomslag, ”Vennely”, som sto ferdigbygd i 1918, fire år etter at ungdomslaget ble dannet. I dag benyttes ”Vennely” som grendehus.
Nedenfor ligger bruket Hesleberg, som i sin tid var en ødegård, opprinnelig under Gui, og som seinere kom under Asker prestebol. Stedet ble kjøpt av Johan Granlund i 1912, og utviklet til et frodig hagebruk. Fra 1917 ble det eid av ”Hatte-Holm” i Kristiania, men i 1924 ble bruket kjøpt av Einar Andersson, opprinnelig fra Falkenberg i Sverige. Under Andersson ble driften sterkt utvidet, både som gartneri og frukthage. På det meste hadde eiendommen seks hundre frukttrær. Stedet er fremdeles i slektens eie.
Det hersker uklarhet om navnet Hesleberg. I en tingboksoppføring fra slutten av 1600-tallet sies det at det er en feilskriving for Hesteberg, og at folk lokalt bruker den betegnelsen. Navnet på husmannsplassen Hestebråtan, nevnt ovenfor, styrker en slik tolkning.

Tilbake til turstikartet