HOVEDSIDEN
Om Vollen Vel
Kontakt
Rodeledere
Bli medlem
Referater
Kart Vollen Vel
Kart turstien
En dag i Vollen
Vollens historie
Lag og foreninger

Tidligere saker fra
Vollen Vel – klikk HER


Du kan støtte
Vollen Vel via tipping!
Send SMS GRASROTANDELEN 992685646 til 2020
og vi blir registrert som din gavemottaker.
Tusen takk!

Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund


Heslebergveien, litt ovenfor Vollenveien

De fleste mannfolka som bodde i de eldre husene rundt her var knyttet til virksomhet til sjøs, enten som fiskere, sjømenn, jakteskippere eller båtbyggere, som gjerne ble kombinert med småbruk- eller hagebruksvirksomhet. For eksempel drev mannen som var bonde på Hesleberg gjennom mesteparten av 1800-tallet, Peder Olsen Hesleberg ( f. 1810), også med jaktefart. På sine eldre dager drev han med kjølhaling i Maud-bukta på Arnestadholmen.
Det eldste av husene er den nå ombygde Lund-stua (Heslebergveien 7). Den ble trolig oppført en gang på 1850-tallet av Karen Pedersdatter fra Hesleberg og mannen Kristian Pedersen fra Røyken. I 1875 kjøpte de stedet Engervik ved Sjøstrand. Pedersen hadde skute og seilte i fraktefart. Han fikk bygd jakten ”Alfa” på stranda i Engervik, men etter noen år måtte han selge både skute og Engervik, og bygde seg hus i Vollen, kalt ”Grina” (der den gamle telefonsentralen lå, vis à vis ”Søstrene Sagen”). Kristian er farfar til Vollens tidligere lokalhistoriker Finn Pedersen (1915-99), som drev gartneriet Vesleheimen ovenfor Høybakkdammen.

Tilbake til turstikartet