HOVEDSIDEN
Om Vollen Vel
Kontakt
Rodeledere
Bli medlem
Referater
Kart Vollen Vel
Kart turstien
En dag i Vollen
Vollens historie
Lag og foreninger

Tidligere saker fra
Vollen Vel – klikk HER


Du kan støtte
Vollen Vel via tipping!
Send SMS GRASROTANDELEN 992685646 til 2020
og vi blir registrert som din gavemottaker.
Tusen takk!

Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund


I de bratteste partiene i Gislemarka

Her er det et gammelt veifar, en såkalt hulvei. Veifaret har vært i bruk av folk og fe så lenge at det har dannet seg en u-formet nedsenkning i terrenget. Dette har vært ”hovedveien” fra Søndre Gisle til de lavereliggende delene av gårdsbruket, og illustrer godt hvordan de eldste eiendommene på Guivarvet gikk ned mot sjøen. Andre gamle veifar fra Guivarvet og ned mot fjorden gikk fra Yggeset til Sjøstrand, fra Østern (der vi også har rester etter en gammel hulvei) til Arnestad, fra Nordre Gisle til Vollen, og fra Gui til Vollenbukta.

Tilbake til turstikartet