HOVEDSIDEN
Om Vollen Vel
Kontakt
Rodeledere
Bli medlem
Referater
Kart Vollen Vel
Kart turstien
En dag i Vollen
Vollens historie
Lag og foreninger

Tidligere saker fra
Vollen Vel – klikk HER


Du kan støtte
Vollen Vel via tipping!
Send SMS GRASROTANDELEN 992685646 til 2020
og vi blir registrert som din gavemottaker.
Tusen takk!

Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund


Stien kommer inn på Østenstadbråten

Stien passerer en hustuft på høyre side ut mot dyrket mark. Det er rester etter ei fritidshytte som brant ned en gang på tyve- eller trettitallet.
Første veiskjæring til venstre: Her kan du se bort til bruket Hestebråtan, som opprinnelig var en husmannsplass under Store Gui, nevnt første gang i 1825. Lenger opp ligger Østenstadbråtan, som i sin tid var en husmannsplass under Store Østenstad, nevnt første gang i 1763.
Tredje veiskjæring til venstre: Her kan du se en del av Vollen som tidligere lå under den gamle gården Koia, som lå ned mot Slemmestadveien. Gården ble sterkt utparsellert fra slutten av 1800-talet av, og hovedbølet forfalt og forsvant ganske raskt etter det.
Rett fram, i G. M. Brydes vei, ser du bruket Sherwood, skilt ut fra Koia i 1913 og utviklet av Gabriel Stabæk fra Lierskogen og kona Marie. Navnet skriver seg fra bruket Sherwood i Victoria i Canada, som var eid av Henry Helgesen, hvis far utvandret fra Gisleødegården (dagens Øgården) rundt 1860. Marie kom også fra Gisleødegården og utvandret til Chicago i 1904, der hun traff Stabæk og giftet seg med ham. I 1912 vendte de hjem til Norge. På nesten hver eneste plass i Vollendistriktet var det én eller flere personer som utvandret til Amerika, men en del kom også tilbake.
Bak åskanten lå husmannsplassen Dyrhus, som også lå under Koia, nevnt første gang i 1825. Derav navnet Dyrhusbakken på det nye byggefeltet.
Eiendommen Heslebergtoppen 2 er atelieret til Vollenkunstneren Øyvind Jorfald. Stua ble opprinnelig kalt ”Årosstua” (etter folk fra Åros/Århus), og er trolig oppført en gang tidlig på 1900-tallet.

Tilbake til turstikartet