HOVEDSIDEN
Om Vollen Vel
Kontakt
Rodeledere
Bli medlem
Referater
Kart Vollen Vel
Kart turstien
En dag i Vollen
Vollens historie
Lag og foreninger

Tidligere saker fra
Vollen Vel – klikk HER


Du kan støtte
Vollen Vel via tipping!
Send SMS GRASROTANDELEN 992685646 til 2020
og vi blir registrert som din gavemottaker.
Tusen takk!

Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund


Krysset Vollenlia-Golia

Eiendommen med det brune huset til venstre for Golia (Vollenveien 18), ble utskilt fra bruket Vollen i 1918 og kalt Solbakken. Huset sto ferdig i 1919. Første eier var Bernt Friele Lampe. I 1937 ble det kjøpt av Johan Zelow Lundqvist, som arbeidet i Norges geografiske oppmåling. Sønnen, Kaare Lundqvist, var underdirektør i Norsk polarinstitutt, og kona hans, Inger Lundqvist (1911-2005), var i mange år en ledende kraft i Vollen Helselag. Stedet gikk ut av familiens eie i 2006.
Vollenlia består av 64 tettbygde familieboliger og småleiligheter, som ble oppført i 2002-2007. En viss andel av boligene er mindre selveierleiligheter for ungdom.
Den store utbyggingen har skjedd på tre eiendommer. For det første har vi bruket Golia, som i sin tid ble skilt ut fra Vollen og utviklet til et typisk Vollen-bruk av Haakon Kristiansen og kona Lucie (fra Christensen-familien i Vollen). Kristiansen var opprinnelig båtbygger fra Son, og kom til Vollen og tok jobb hos Anker & Jensen, som drev båtbyggeri sammen 1905-15. Kristiansen var i mange år aktiv i kommunepolitikken for Arbeiderpartiet. Det opprinnelige våningshuset på Golia ligger nå i ei husklynge, og har adressen Golia 3.
Ungdomsboligene ligger stort sett på den tidligere eiendommen Bjørnstad, den andre av eiendommene som er blitt oppstykket. Bjørnstad var skilt ut fra Vollen, og drevet av Halfdan Henriksen og kona Gunhild. Henriksen var en av Askers første rørleggere, men familien utviklet samtidig eiendommen på rundt tolv mål til frukthage og etter hvert jordbæråker. Ingen hus fra Bjørnstad står igjen i dag.
De husene i Vollenlia som ligger lengst vest i dalen er bygd på den tredje av de tidligere eiendommene. Den het Arneberg, og var et bruk på rundt ti mål som ble skilt ut fra Stålenga rundt 1915. Det ble utviklet til et typisk Vollenbruk fra 1940 av av Waldemar Hauff Linderud fra Hamar og kona Alvilde Eriksen fra Larvik. Linderud-familien dyrket både frukt og bær, og hadde drivhus for tomater og agurker. Våningshuset fra Arneberg ligge i dag midt i en husklynge, og har adressen Vollenlia 83.
Jorda på bakkekammen tvers over dalen tilhører Østen gartneri, det opprinnelige Gislebråtan. Den delen av gartneriet vi ser mot ble i sin tid kjøpt fra Søndre Gisle av Østen Nilsen. Det rettvokste tømmeret i den sørvendte lia (ikke synlig), ble anvendt til å bygge den nåværende låven på Søndre Gisle.

Tilbake til turstikartet