HOVEDSIDEN
Om Vollen Vel
Kontakt
Rodeledere
Bli medlem
Referater
Kart Vollen Vel
Kart turstien
En dag i Vollen
Vollens historie
Lag og foreninger

Tidligere saker fra
Vollen Vel – klikk HER


Du kan støtte
Vollen Vel via tipping!
Send SMS GRASROTANDELEN 992685646 til 2020
og vi blir registrert som din gavemottaker.
Tusen takk!

Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund


Langs kanten av åkeren

Ovenfor oss ligger eiendommen Linlandet, som ble fradelt Østern i 1798. Stedet ble også kalt ”Lille Østern”. Som navnet antyder, ble det i tidligere tider dyrket lin her. Den mest kjente eieren i siste halvdel av 1800-tallet var kaptein Petter Andersen, som i likhet med mange andre Vollenfolk kombinerte sjømannskap med havebruk. Han introduserte en opprinnelig fransk bringebærsort kalt ”Paragon”, som etter hvert ble omdøpt til ”Askerbær”. Det er uklart om Andersen tok med seg stiklinger direkte fra Frankrike eller om han fikk dem fra en klosterhage i Trondheimsfjorden.
Andersen var en av de fire første sosialistene som ble valgt inn i Asker kommunestyre. Det skjedde ved valget i 1901. To av de andre sosialister var også fra Vollen, Lars Gudem på Nedre Arnestad og Lars Sand på Sand. (Den fjerde var snekker Julius Christiansen fra Heggedal.)
I 1910 ble Linlandet kjøpt av Ivar Østeby fra Skjeberg, hvis etterkommere fremdeles eier stedet. Eiendommen var kjent som et veldrevet havebruk som på det meste hadde rundt ett tusen trær, den største frukthagen i Asker. Huset nærmest skogbrynet er det opprinnelige våningshuset. Det har en tømmerkjerne som er vel 400 år gammel, og er trolig blitt flyttet til stedet fra Østern.
På dette nivået, ca. 60 m.o.h., gikk strandlinja for vel 7.000 siden. På den tida var det allerede betydelig menneskelig virksomhet i Oslo-regionen, men ennå ikke fast jordbruk. Hvis man skal finne spor etter menneskelig virksomhet i Vollenområdet fra den tida, er sjansene best ved åkerholmer, i solvendte helninger, innunder bergknauser, eller i det som på den tida utgjorde lune viker.

Tilbake til turstikartet