HOVEDSIDEN
Om Vollen Vel
Kontakt
Rodeledere
Bli medlem
Referater
Kart Vollen Vel
Kart turstien
En dag i Vollen
Vollens historie
Lag og foreninger

Tidligere saker fra
Vollen Vel – klikk HER


Du kan støtte
Vollen Vel via tipping!
Send SMS GRASROTANDELEN 992685646 til 2020
og vi blir registrert som din gavemottaker.
Tusen takk!

Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund


Litt høyere opp i Linlandveien

På sørsiden av veien ligger bruket Bækkelund, som har vært i slektens eie siden det ble skilt ut fra Linlandet ca. 1850 (Linlandet var i sin tur blitt skilt ut fra Østern). Dette er et godt eksempel på et bruk som i utgangspunktet var en bondegård, men som etter hvert gikk over til hagebruk.
Lenger opp på sørsiden av veien ligger eiendommen Lindstad, som ble skilt ut fra Bækkelund i 1910 og kjøpt av romsdølingen L. Iversen, som opparbeidet stedet til frukthage. Iversen drev også vognmannvirksomhet med hest og bil. Opprinnelig lå det et staslig tømmerhus i dragestil her, som ble flyttet hit fra Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914 (hundreårsmarkering av Grunnloven), men det huset brant i 1983.
På nedsiden bak Lindstad ligger husmannsplassen Linlandbråten, også kalt Nordlia, nevnt første gang i 1835. Den opprinnelige stua er modernisert og utvidet, i likhet med de to andre husmannsstuene vi vil komme til langs turstien (Guiberget og Kleiva). Vollenområdet hadde ca. 35 husmannsplasser og strandsitterplasser.
Veien til høyre lenger opp fører opp til eiendommen der tidligere havrettsminister og folkerettsdommer Jens Evensen og kona Sylvei bodde. Det er eiendommen Stokkeli, som i 1918 ble fradelt Øgården (Gisleødegården) og kjøpt av Jens Evensens far, slakter Evensen i Kristiania, som sommervilla. Han var gift med Victoria Bjerkaas fra Bjerkås. Det opprinnelige huset ble seinere påbygd av en dyktig lokal byggmester, Olvar Sand (fra gården Sand).

Tilbake til turstikartet