HOVEDSIDEN
Om Vollen Vel
Kontakt
Rodeledere
Bli medlem
Referater
Kart Vollen Vel
Kart turstien
En dag i Vollen
Vollens historie
Lag og foreninger

Tidligere saker fra
Vollen Vel – klikk HER


Du kan støtte
Vollen Vel via tipping!
Send SMS GRASROTANDELEN 992685646 til 2020
og vi blir registrert som din gavemottaker.
Tusen takk!

Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund


Ved starten på Linlandveien

I fjellskjæringen kan du se et svakt grønnlig forvitret lag mellom mørkere skifre. Det er et fossilt luftbåret lag som i sin tid ble avsatt på havbunnen. Bergarten kalles bentonitt, og er omdannet vulkansk aske. For ca. 450 millioner år siden må det ha vært voldsom vulkansk virksomhet nær det som skulle bli Norge, for i dag finner man samme type avsetninger av bentonitt i Øst-Europa og Nord-Amerika. Man finner bentonitt også andre steder i Asker, som oppunder Skaugumsåsen.
Lokaliteten kalles Linlandet naturminne.

Tilbake til turstikartet