HOVEDSIDEN
Om Vollen Vel
Kontakt
Rodeledere
Bli medlem
Referater
Kart Vollen Vel
Kart turstien
En dag i Vollen
Vollens historie
Lag og foreninger

Tidligere saker fra
Vollen Vel – klikk HER


Du kan støtte
Vollen Vel via tipping!
Send SMS GRASROTANDELEN 992685646 til 2020
og vi blir registrert som din gavemottaker.
Tusen takk!

Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund


Turstien tar av fra Linlandveien

Eiendommen ved avkjøringen til venstre, ”Myra”, ble i 1927 utskilt fra gården Østern for Elisabeth Østern og hennes mann, Karsten Bjerklund, som utviklet det til et veldrevet gartneri til det ble nedlagt på sekstitallet. Bruket eies i dag av Jens Evensen. Til minne om det driftige ekteparet blir bruket i dag kalt ”Bjerklund”.
Stien der skitraseen er anlagt i sørlig retning går over til gartner- og hagebruket Åsaker, et navn som forekommer første gang i 1771, trolig som navn på den gamle husmannsplassen Yggesetplassen. Bruket ble dannet ved at lærer Hans Knudsen Østenstad (1847-1919) på Linlandet skole fikk slått sammen de to tidligere husmannsplassene Østernplassen og Yggesetplassen i 1885. På 1890-tallet opparbeidet Østenstad frukthage her. Sønnen Kolbjørn tok over i 1910, og stedet er fremdeles i slektens eie.
Les mer om lærer Østenstad og skolen hans HER

Tilbake til turstikartet