HOVEDSIDEN
Om Vollen Vel
Kontakt
Rodeledere
Bli medlem
Referater
Kart Vollen Vel
Kart turstien
En dag i Vollen
Vollens historie
Lag og foreninger

Tidligere saker fra
Vollen Vel – klikk HER


Du kan støtte
Vollen Vel via tipping!
Send SMS GRASROTANDELEN 992685646 til 2020
og vi blir registrert som din gavemottaker.
Tusen takk!

Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund


Rett før tunet på Vestenga

NB: Forhistoriske gravfelt er automatisk fredet, så alle som beveger seg inn på feltet må ferdes med den største varsomhet.

På begge sider av veien finnes det gravhauger, noen av dem ikke så klart markerte. Noen ligger til høyre for veien ut mot fjorden. Den mest markerte steinsettingen finnes på det høyeste punktet til venstre for veiskjæringen. Det er uklart om det dreier seg om ei gravrøys eller en annen struktur, men den er åpenbart gammel, og må ha vært anvendt til et viktig formål.
Vestenga er en plass som ble fradelt Nordre Gisle i 1844. Rundt 1880 innvandret Johannes Phil og kona Sophie Lindgren fra Sverige og slo seg ned her. De fikk ni barn, og drev med korn, poteter, kreatur og fjærkre. Phil jobbet som vaktmann på Sætre kjeksfabrikk Heggedal, som hadde fått jernbane og var i ferd med å vokse fram som et industristed. Industrien tiltrakk seg mange arbeidssøkende, som ofte søkte husvære på gårdene.
Vestenga ble seinere kjøpt av Harald Stange på Nordre Gisle. Han anla en stor pelsdyrfarm ut mot jordene nedenfor. De siste forpakterne var Rolf og Karen Wiig, som la inn årene en gang mot slutten av sekstitallet. Driftsbygningene, blant annet med et karakteristisk utkikkstårn, forfalt og ble revet, og i dag står bare våningshuset igjen. Det var flere som drev med pelsdyroppdrett i Vollen-området.

Tilbake til turstikartet