HOVEDSIDEN
Om Vollen Vel
Kontakt
Rodeledere
Bli medlem
Referater
Kart Vollen Vel
Kart turstien
En dag i Vollen
Vollens historie
Lag og foreninger

Tidligere saker fra
Vollen Vel – klikk HER


Du kan støtte
Vollen Vel via tipping!
Send SMS GRASROTANDELEN 992685646 til 2020
og vi blir registrert som din gavemottaker.
Tusen takk!

Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund


Ved start

Den eldste kjente gården der vi befinner oss er Øvre Arnestad, som lå på en høyde ØNØ for oss. Øvre Arnestad ble trolig anlagt en gang i vikingtida (800-1050), men at det har vært menneskelig virksomhet lenge før, sees fra lokale oldtidsfunn. I 1890 ble det funnet ei øks av svart flint på eiendommen, og på Sandhaugen mellom Arnestad og Vollen er det funnet ei steinøks.
Alderen på gården kan man slutte av navnet, Arnulfsta_ir. Gårdsnavn som ender på -stad skriver seg for det meste fra vikingtida. I de eldste tidene var gårdsnavn preget av naturomgivelsene eller kultiske funksjoner, men fra nå av ser vi at enkeltpersoner begynner å prege gårdsnavn.
Husene på Øvre Arnestad ble revet på begynnelsen av 1970-tallet på grunn av forfall. Nedre Arnestad, rett overfor oss, ble fradelt hovedbølet i 1766. Bruket er nå sterkt oppstykket på grunn av skole- og idrettsanlegg, og tunet med husene er i dag eid av Asker kommune.
På Øvre Arnestad, Nedre Arnestad og Fagertun (første hus i sveitserstil til venstre i bakken der Linlandveien begynner) var folk knyttet til sjøfart og båtbyggeri. Arnestadholmen (der det nye Kystkulturmuseet skal anlegges) hadde lange båtbyggertradisjoner. Her ble, i følge Vollens lokalhistoriker Finn Pedersen, de siste jaktene bygd i sesongen 1906-07. Mer kjent er det at Roald Amundsens polarskute ”Maud” ble bygd der i 1917. På Arnestadholmen var det også et saltkokeri, trolig allerede i middelalderen.
En kjent lokal personlighet, Jørgen Norup (d. 1910), var gift med Hanna Mathea Christensen på Nedre Arnestad. Norup var opprinnelig skipsfører fra Drammen, og drev aktivt innen jaktefarten i Vollen. I 1890 bygde han og kona stedet Fagertun. Sønnen Karl Norup seilte i mange år til sjøs, og fikk bygd eiendommen Ekeberg mot sjøen bak Arnestad skole. Kona hans, Elise, opprinnelig fra Flå i Hallingdal, var i mange år leder i Sjømannsmisjonen i Vollen.
En kjent personlighet i bygda, Lars Gudem (1864-1946) fra Gui, overtok Nedre Arnestad i 1890 gjennom giftermål med Severine Christensen. Gudem var mangeårig medlem av herredsstyret (kommunestyret) og hadde en rekke verv i kommunale og næringsmessige organer. Gudem ble også en pådriver for å opprette et av Askers første forsamlingshus for arbeiderbevegelsen, ”Glimt” (Se seinere under ”Glimt” på denne vandringen).

Tilbake til turstikartet