HOVEDSIDEN
Om Vollen Vel
Kontakt
Rodeledere
Bli medlem
Referater
Kart Vollen Vel
Kart turstien
En dag i Vollen
Vollens historie
Lag og foreninger

Tidligere saker fra
Vollen Vel – klikk HER


Du kan støtte
Vollen Vel via tipping!
Send SMS GRASROTANDELEN 992685646 til 2020
og vi blir registrert som din gavemottaker.
Tusen takk!

Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund


På stien før Guienga

Gjennom skogbrynet på andre siden av åkeren går det et oldtidsveifar som gikk fra Gui, forbi Århustoppen og videre ned til Vollenbukta. Den siste eiendommen før skogen på den andre siden i retning Gui er den tidligere husmannsplassen Guiberget.
Nedenfor oss ligger plassen Guienga. Det er et lite bruk som ble utskilt fra en av eiendommene på Store Gui i 1854, da den daværende eieren, Erik Olsen Gudem, utstykket eiendommen. Kjøper av Guienga var Lars Jørgensen Gui, som kom fra en annen del av Store Gui, og som seinere kjøpte gården Poverud ovenfor Asker, der slekta fremdeles bor. Guienga ble seinere kjøpt av Harald Stange, og brukt som bolig for hans fjøsrøktere. Plassen er fremdeles eid av a/s Gisle gård.

Tilbake til turstikartet