HOVEDSIDEN
Om Vollen Vel
Kontakt
Rodeledere
Bli medlem
Referater
Kart Vollen Vel
Kart turstien
En dag i Vollen
Vollens historie
Lag og foreninger

Tidligere saker fra
Vollen Vel – klikk HER


Du kan støtte
Vollen Vel via tipping!
Send SMS GRASROTANDELEN 992685646 til 2020
og vi blir registrert som din gavemottaker.
Tusen takk!

Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund


Ved Hans Østenstads vei

Denne veien leder i sørlig retning til en eiendom som i sin tid ble skilt ut fra Linlandet og fikk samme navn. Der fikk Vollens første skole, Linlandet skole, sitt faste tilholdssted etter at Østre skolekrets ble opprettet i 1866. I de første tida ble det leid lokaler på Gui og Østern, men i 1868 sto skolehuset ferdig, og var i bruk helt til 1902, da den nye Gisle skole sto ferdig (dagens Montessori-skole). Skolekretsen endret da navn fra Østre til Gisle.
Hans Knudsen Østenstad (1847-1919) var utdannet ved Asker seminar. Han var lærer ved skolene på Østenstad, i Linlandet og Gisle i ikke mindre enn 43 år. Skolehuset var lite, lærerlønna likeså, og ungeflokken stor, så Østenstad og kona Guri anla frukthage som attåtnæring. I 1885 fikk Østenstad kjøpt bruket Åsaker (tidligere nevnt), og fikk i 1910 også kjøpt eiendommen med skolehuset, der han og kona bodde på sine eldre dager.
Eiendommen ble kjøpt i 1934 av Albert Edman, innvandrer fra Alingsås i Sør-Sverige, og kona Synnøve fra Solør. De videreutviklet bruket som havebruk, og satset særlig på bringebær. Den opprinnelige skolestua brant i 1937, og det nåværende huset i funkisstil ble bygd på det gamle husets grunn.
Albert Edman var på ingen måte en fremmed fugl. Helt fra siste halvdel av 1800-tallet ble Vollen-området preget av svenske innvandrerne som var driftige arbeidere og entreprenører som drev innen anlegg (bl.a. isdammer), hagebruk og gartnervirksomhet.
Dagens eierne, Reidun og Niels Rasch-Olsen, kjøpte bruket i 1976, og har videreført bringebærproduksjonen, blant annet også med Askerbær, som er uovertruffen i smak og aroma, men som ikke kaster mye av seg kommersielt. De er nå de eneste betydelige bringebærprodusentene i Asker. Distriktet kan med andre ord ikke lenger kalle seg ”Bringebærkysten”, som man likte å smykke seg med før i tida.

Tilbake til turstikartet