HOVEDSIDEN
Om Vollen Vel
Kontakt
Rodeledere
Bli medlem
Referater
Kart Vollen Vel
Kart turstien
En dag i Vollen
Vollens historie
Lag og foreninger

Tidligere saker fra
Vollen Vel – klikk HER


Du kan støtte
Vollen Vel via tipping!
Send SMS GRASROTANDELEN 992685646 til 2020
og vi blir registrert som din gavemottaker.
Tusen takk!

Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund


Krysset Vollenveien-Vollenlia

Eiendommen til venstre langs Vollenlia heter Bråten (Vollenveien 26), en plass som ble skilt ut fra Stålenga (som igjen var skilt ut fra Nordre Gisle) rundt 1830. Kjernen i hovedhuset går tilbake til den tida, men dagens eksteriør skriver seg fra begynnelsen av nittenhundretallet. Her bodde blant annet jakteskipper Ole Madsen (1815-1913) og kona Johanne. Stedet er fremdeles i slektens eie.
Eiendommen nærmest oss i retning tidligere Gisle skole heter Stubberud (Vollenveien 28), og var et mindre bruk som ble skilt ut fra Stålenga. Der bodde i sin tid Ragnar Chr. Natvig og familie. Natvig gikk over fra å være hagebruker til å bygge opp Arnestad Bruk, som produserte velkjente møbler fra 1941 til slutten av sekstitallet.
Eiendommen på nordsiden av Vollenveien, nåværende Heslebergveien 1, ble i sin tid bygd av Gabriel Olsen Ask, sønn av Ole Madsen på Bråten. Olsen Ask var også jakteskipper, i overgangen fra seil til motor. Stedet ble seinere kjøpt av Kåre og Solveig Berlid, opprinnelig fra hhv. Hisøy og Egersund. De overtok Vollen Varelager (nåv. ”Herligheten”) i 1961. Der fikk Vollenfolk kjøpt det meste av det de trengte utenom mat, fram til det var stopp i 1976. Solveig Berlid har vært en drivkraft i Helselaget fra 60-åra av, blant annet som kasserer i 18 år. Heslebergveien 1 er i 2010 fremdeles i familens eie, og Solveig Berlid sjøl bor i Heslebergveien 3.
Eiendommen nedenfor denne ble i sin tid adskilt fra bruket Vollen av Anders Jacobsen Borgen, som eide Vollen fra 1819 til 1870. Det eldste huset ligger bak i husklyngen. Eiendommen ble så delt, og det fremste huset (Vollenveien 25) ble bygd i 1890 av Wilhelm Lorentzen, maskinist i Fyrvesenet. Stedet har vært i slektens eie inntil nylig.

Tilbake til turstikartet